BARBOLETA

VIEDĀ LĪDZSVARA PLATFORMA

novatīvs un efektīvs rīks uzmanības koncentrēšanai, motivācijai,
informācijas iegaumēšanai un enerģijas palielināšanai darbā un mācību procesā.

Uzlabo valodas attīstību

Palīdz mācību procesā

Uzlabo saziņas prasmes

Trenē atmiņu un uzmanību

Uzlabo kustību koordināciju

Pilnveido līdzsvara spējas

“Barboleta” nodrošina bērniem aizraujošu mācību pieredzi un palīdz veidot svarīgas prasmes, kas noderēs visu mūžu. Piedaloties pētniecības programmās, esam izstrādājuši “viedo līdzsvara dēli”, kas, kā ir pierādīts, palīdz bērniem uzlabot viņu spējas. Cik tas ir brīnišķīgi ‒ viegla mācīšanās, izmantojot kustības!

Viedās līdzsvara platformas lietošanas priekšrocības

  • Bērni veiksmīgāk apgūst mācību saturu
  • Uzlabo motivāciju, uzmanības noturību, atmiņu un mācīšanās procesu
  • Tiek trenēta bērna paškontrole
  • Bērniem ir vieglāk runāt par emocijām un ikdienas situācijām, kā arī modelēt jaunas situācijas, atrodoties kustībā

Lejupielādē Barboleta aplikāciju

Jānis Kronbergs
December 14, 2023

Actually really great device that connect family as well as develops kids balance and learning experience. Kids enjoy excercises and tasks given, although it takes patience and persistence to get good at the game- which I like. Definitely one of the best gifts for kids and famy overall.

Ilze Zālīte
July 6, 2023

I’m absolutely thrilled with the Smart Balance Board I got for my kids. It has completely changed the way they learn, turning it into an incredibly enjoyable experience. Seeing them explore and engage their bodies and minds on the board brings me immense joy. It enhances their concentration, balance, and sensory integration, while also fueling their curiosity and maximizing their learning potential. Watching them have so much fun while learning is truly priceless.

Zane Liepiņa
June 25, 2023

The Smart Balance Board has brought immense joy to me as a mother. It has transformed my kids’ learning experience into something truly enjoyable. Watching them explore, engage, and have fun while learning enhances their concentration, balance, and sensory integration. It also fuels their curiosity and maximizes their learning potential.

BARBOLETA

VIEDAIS LĪDZSVARA DĒLIS

novatorisks un efektīvs līdzeklis uzmanības koncentrēšanai, motivācijai,
informācijas iegaumēšanai un enerģijas palielināšanai darbā un mācību procesā.

“Barboleta” nodrošina bērniem aizraujošu mācību pieredzi un palīdz veidot svarīgas prasmes, kas noderēs visu mūžu. Piedaloties pētniecības programmās, esam izstrādājuši “viedo līdzsvara dēli”, kas, kā ir pierādīts, palīdz bērniem uzlabot viņu spējas. Cik tas ir brīnišķīgi ‒ viegla mācīšanās, izmantojot kustības!

Viedā līdzsvara dēļa lietošanas priekšrocības

  • Bērni veiksmīgāk apgūst mācību saturu
  • Uzlabo motivāciju, uzmanības noturību, atmiņu un mācīšanās procesu
  • Tiek trenēta bērna paškontrole
  • Bērniem ir vieglāk runāt par emocijām un ikdienas situācijām, kā arī modelēt jaunas situācijas, atrodoties kustībā

Jānis Kronbergs
December 14, 2023

Actually really great device that connect family as well as develops kids balance and learning experience. Kids enjoy excercises and tasks given, although it takes patience and persistence to get good at the game- which I like. Definitely one of the best gifts for kids and famy overall.

Ilze Zālīte
July 6, 2023

I’m absolutely thrilled with the Smart Balance Board I got for my kids. It has completely changed the way they learn, turning it into an incredibly enjoyable experience. Seeing them explore and engage their bodies and minds on the board brings me immense joy. It enhances their concentration, balance, and sensory integration, while also fueling their curiosity and maximizing their learning potential. Watching them have so much fun while learning is truly priceless.

Zane Liepiņa
June 25, 2023

The Smart Balance Board has brought immense joy to me as a mother. It has transformed my kids’ learning experience into something truly enjoyable. Watching them explore, engage, and have fun while learning enhances their concentration, balance, and sensory integration. It also fuels their curiosity and maximizes their learning potential.