Mūsu misija ir veidot labāku mācību vidi un ļaut bērniem attīstīt savas spējas.

“Barboleta” viedajam līdzsvara dēlim ir ļoti liela pozitīva ietekme uz bērna pamatprasmju veidošanos mācīšanās, saziņas, iegaumēšanas un informācijas apstrādes jomā, kā arī tas mudina bērnus kustēties, veicot uzdevumus lietotnē.

Piedaloties pētniecības programmās, esam izstrādājuši viedo līdzsvara dēli un lietotni, kas, kā ir pierādīts, palīdz bērniem uzlabot prasmes un iemaņas.

PĒTĪJUMI

Kognitīvo spēju starpnieka loma attiecībās starp bērnu kustību prasmēm un agrīnajiem akadēmiskajiem sasniegumiem ‒ 2018

Kustību prasmes pozitīvi ietekmēja 1. klases skolēnu mācību sasniegumus, īpaši matemātikā un lasīšanā. Šo ietekmi var izskaidrot ar kustību pozitīvo ietekmi uz kognitīvajiem procesiem, īpaši uz darba atmiņu un uztveres procesiem. Kognitīvajām aktivitātēm ir būtiska kustību koordinācija, kas sekmē akadēmisko veiktspēju.

Motoriskās intervences programmas ietekme uz motoriskajām prasmēm un izpildfunkcijām bērniem ar mācīšanās traucējumiem ‒ 2019

Kustību koordinācijas treniņiem vieniem pašiem nav būtiskas ietekmes uz mācību sasniegumiem.

Saistība starp motorikas prasmēm un lasītprasmi 1. klases bērniem: šķērsgriezuma pētījums ‒ 2018 

Bērniem ar vājām sekmēm valodas apguvē tika konstatēta cieša saikne starp motoriku un pirmslasīšanas prasmēm (skaņu, morfoloģisko dekodēšanu). Pētījuma autori iesaka jau agrīnā vecumā valodas apguves programmā integrēt motoriskās prasmes.

Divu uzdevumu treniņš izziņas jomā un pretestības treniņš uzlaboja līdzsvaru un darba atmiņu vecāka gadagājuma cilvēkiem ‒ 2019

Dubultā uzdevuma izpilde ar kustību koordināciju uzlaboja gan līdzsvara spējas, gan darba atmiņu, īpaši tad, ja vienlaicīgi tika trenētas kognitīvās spējas (domāšanas uzdevumi) un kustību koordinācija. Ir secināts, ka kustību koordinācija uzlabo netiešās mācīšanās prasmes.

Mūsu misija ir veidot labāku mācību vidi un ļaut bērniem attīstīt savas spējas.

“Barboleta” viedajam līdzsvara dēlim ir ļoti liela pozitīva ietekme uz bērna pamatprasmju veidošanos mācīšanās, saziņas, iegaumēšanas un informācijas apstrādes jomā, kā arī tas mudina bērnus kustēties, veicot uzdevumus lietotnē.

Piedaloties pētniecības programmās, esam izstrādājuši viedo līdzsvara dēli un lietotni, kas, kā ir pierādīts, palīdz bērniem uzlabot prasmes un iemaņas.

PĒTĪJUMI

Kognitīvo spēju starpnieka loma attiecībās starp bērnu kustību prasmēm un agrīnajiem akadēmiskajiem sasniegumiem ‒ 2018

Kustību prasmes pozitīvi ietekmēja 1. klases skolēnu mācību sasniegumus, īpaši matemātikā un lasīšanā. Šo ietekmi var izskaidrot ar kustību pozitīvo ietekmi uz kognitīvajiem procesiem, īpaši uz darba atmiņu un uztveres procesiem. Kognitīvajām aktivitātēm ir būtiska kustību koordinācija, kas sekmē akadēmisko veiktspēju.

Motoriskās intervences programmas ietekme uz motoriskajām prasmēm un izpildfunkcijām bērniem ar mācīšanās traucējumiem ‒ 2019

Kustību koordinācijas treniņiem vieniem pašiem nav būtiskas ietekmes uz mācību sasniegumiem.

Saistība starp motorikas prasmēm un lasītprasmi 1. klases bērniem: šķērsgriezuma pētījums ‒ 2018 

Bērniem ar vājām sekmēm valodas apguvē tika konstatēta cieša saikne starp motoriku un pirmslasīšanas prasmēm (skaņu, morfoloģisko dekodēšanu). Pētījuma autori iesaka jau agrīnā vecumā valodas apguves programmā integrēt motoriskās prasmes.

Divu uzdevumu treniņš izziņas jomā un pretestības treniņš uzlaboja līdzsvaru un darba atmiņu vecāka gadagājuma cilvēkiem ‒ 2019

Dubultā uzdevuma izpilde ar kustību koordināciju uzlaboja gan līdzsvara spējas, gan darba atmiņu, īpaši tad, ja vienlaicīgi tika trenētas kognitīvās spējas (domāšanas uzdevumi) un kustību koordinācija. Ir secināts, ka kustību koordinācija uzlabo netiešās mācīšanās prasmes.