Meie missioon on luua parem õpikeskkond, mis toetab laste arengut.

Barboleta nutikas tasakaalulaud on avaldanud hindamatut mõju laste põhioskuste – õppimine, suhtlemine, õpitu meeldejätmine ja töötlemine – arendamisele ning julgustanud neid liikuma, samal ajal kui nad rakendusest leitavaid ülesandeid täidavad.

Mitmes uurimisprogrammis osalemise tulemusel oleme välja töötanud nutika tasakaalulaua ja rakenduse, mis aitab tõendatult parandada laste võimeid ja oskusi.

TEADUSUURINGUD

Kognitiivse võimekuse vahendav roll laste motoorsete oskuste ja varaste õpitulemuste vahelises seoses – 2018

Liikumisoskustel oli positiivne mõju esimese klassi õpilaste õpitulemustele, eriti matemaatikas ja lugemises. Seda saab selgitada motoorse liikumise positiivse mõjuga kognitiivsetele protsessidele, eelkõige töömälule ja tajuprotsessidele. Liigutuste koordinatsioon on kognitiivse tegevuse jaoks ülioluline ja annab paremad õpitulemused.

Motoorse sekkumisprogrammi mõju õpiraskustega laste motoorsetele oskustele ja täidesaatvatele funktsioonidele – 2019

Ainuüksi liigutuste koordinatsiooni treenimisel ei ole suurt mõju õpitulemustele.

Motoorsete oskuste ja lugemisoskuse vaheline seos 1. klassi lastel: läbilõikeline uuring – 2018 

Lastel, kellel on raskusi keele omandamisega, on leitud tugev seos motoorsete ja lugema õppimisele eelnevate oskuste (häälitsemine, morfoloogiline dekodeerimine) vahel. Uuringu autorid soovitavad ühildada motoorsete oskuste arendamise keeleõppega juba varases lapsepõlves.

Kahe ülesandega kognitsioonitreening ja vastupidavustreening eakatel parandasid nii tasakaalu kui ka töömälu – 2019

Motoorse koordinatsiooni kahe ülesandega treenimine parandas uuringus osalejate tasakaalu ja töömälu, eriti kui kognitiivseid oskusi (mõtlemisülesanded) ja motoorset koordinatsiooni treeniti samal ajal. On jõutud järeldusele, et motoorne koordinatsioon parandab kaudselt õpioskusi.

Meie missioon on luua parem õpikeskkond, mis toetab laste arengut.

Barboleta nutikas tasakaalulaud on avaldanud hindamatut mõju laste põhioskuste – õppimine, suhtlemine, õpitu meeldejätmine ja töötlemine – arendamisele ning julgustanud neid liikuma, samal ajal kui nad rakendusest leitavaid ülesandeid täidavad.

Mitmes uurimisprogrammis osalemise tulemusel oleme välja töötanud nutika tasakaalulaua ja rakenduse, mis aitab tõendatult parandada laste võimeid ja oskusi.

TEADUSUURINGUD

Kognitiivse võimekuse vahendav roll laste motoorsete oskuste ja varaste õpitulemuste vahelises seoses – 2018

Liikumisoskustel oli positiivne mõju esimese klassi õpilaste õpitulemustele, eriti matemaatikas ja lugemises. Seda saab selgitada motoorse liikumise positiivse mõjuga kognitiivsetele protsessidele, eelkõige töömälule ja tajuprotsessidele. Liigutuste koordinatsioon on kognitiivse tegevuse jaoks ülioluline ja annab paremad õpitulemused.

Motoorse sekkumisprogrammi mõju õpiraskustega laste motoorsetele oskustele ja täidesaatvatele funktsioonidele – 2019

Ainuüksi liigutuste koordinatsiooni treenimisel ei ole suurt mõju õpitulemustele.

Motoorsete oskuste ja lugemisoskuse vaheline seos 1. klassi lastel: läbilõikeline uuring – 2018 

Lastel, kellel on raskusi keele omandamisega, on leitud tugev seos motoorsete ja lugema õppimisele eelnevate oskuste (häälitsemine, morfoloogiline dekodeerimine) vahel. Uuringu autorid soovitavad ühildada motoorsete oskuste arendamise keeleõppega juba varases lapsepõlves.

Kahe ülesandega kognitsioonitreening ja vastupidavustreening eakatel parandasid nii tasakaalu kui ka töömälu – 2019

Motoorse koordinatsiooni kahe ülesandega treenimine parandas uuringus osalejate tasakaalu ja töömälu, eriti kui kognitiivseid oskusi (mõtlemisülesanded) ja motoorset koordinatsiooni treeniti samal ajal. On jõutud järeldusele, et motoorne koordinatsioon parandab kaudselt õpioskusi.